vrije radio in Zuidoost-Brabant

Mistral Radio 106.3

John Klerks en John Sarbach begonnen hun radio carriëre in de 80-er jaren bij piratenstations, waarna het duo gezamenlijk bij een aantal Belgische stations actief waren. In 1985 ging de Lokale Omroep Geldrop, die voornamelijk op TV waren gericht ter ziele. Dat opende mogelijkheden. En dus begon het tweetal aan een initiatief voor een nieuwe lokale omroep. Het oprichten daarvan was echter minder makkelijk dan we dachten, vooral vanwege het scepsisme vanuit de Geldropse gemeenschap. Men zat helemaal niet te wachten op een lokale omroep. En waarom zouden wij het beter doen dan die omroep te ziele is gegaan? Maar we hielden stand, we richten een bestuur op, zorgden voor een programma raad en we hadden medewerkers, aldus John Sarbach. Daarnaast hadden wij weinig bestuurlijke ervaring. Achteraf gezien had het een heel stuk sneller en beter gekund, vult John Klerks aan. Het was zelfs even dringen geblazen met een ander initiatief van ene heer Rotgans, om ook een lokale omroep te starten. Om Mistral als lokale omroep te laten starten waren twee zaken doorslaggevend;

-wij hadden al geruime tijd contacten met leden van de programmaraad.
-de heer Rotgans kwam uit de regio Rotterdam en had geen lokale binding. 

Wie de naam Mistral verzonnen heeft......? Dat is tijdens een brainstorm sessie gebeurd. John Klerks heeft de naam genoemd, John Sarbach stond de betekenis van Mistral (warme wind) aan, waarbij hij de knop meteen heeft doorgehakt.

 Op 1 februari 1992 ging de eerste uitzending van Mistral Radio Geldrop de ether in.

Mistral Radio de start van het station!

Vanaf het begin vooral een muziekzender, maar al gauw werden we geconfronteerd met nieuwe wetten. Een lokale omroep moest voortaan de helft van haar tijd vullen met informatie of cultuur. Dus moesten we informatiekanalenaanboren. Verenigingen, stichtingen en politie. En iemand moest die vermaledijde commissie- en gemeenteraadsvergaderingen gaan verslaan. John Sarbach was de journalistieke man bij Mistral.In 1994 verhuisde Mistal naar de Parallelweg Met een compleet nieuwe studio.
 
Bart van Heemskerken tijdens het programma Knuffel Radio.

De redactie ruimte

Mistral kwam halverwege de jaren '90 in zwaar vaarwater terecht
waardoor financiele problemen zich opstapelden

GELD NODIG VOOR LOKALE
OMROEP GELDROP (Eindhovens Dagblad - 4/5/1998)

Om de lokale omroep Mistral in Geldrop in stand te houden is het nodig van
de Geldroppenaren twee gulden extra omroepbijdrage te vragen. Dat vinden
burgemeester en wethouders. Ze stellen daarom voor om per 1 januari 1999
die extra opslag op de omroepbijdrage in te voeren. De huidige financiele
situatie van de omroep is volgens B. en W. zo nijpend dat direct een extra
lening aan Mistral van 20.000 gulden nodig is. In totaal is echter een
bedrag van 45.000 gulden nodig om de situatie voor Mistral weer gezond te
maken. Dat bleek uit het onderzoek dat het Instituut voor Midden- en Klein-
bedrijf deed in opdracht van het gemeentebestuur. Dat instituut stelde vast
dat Mistral voor het voorbestaan nu helemaal afhankelijk is van de gemeente.
Wil Mistral in de lucht kunnen blijven dan is het echter nodig dat naast
financiele injecties ook maatregelen in de organisatie van de omroep genomen
worden. Daarom willen burgemeester en wethouders pas meer dan de 20.000
gulden lenen aan Mistral wanneer het omroepbestuur een plan van aanpak
voor verbeteringen klaar heeft. Inmiddels heeft het bestuur van Mistral in
een brief aan het gemeentebestuur laten weten bezig te zijn met plannen
voor een betere bedrijfsvoering.

In dec 1999 wordt er een samen werking aan gegaan met Exxact FM.
Exxact FM neemt Mistral Radio over. Het productie bedrijf van Exxact
zorgt voor de dagelijkse programmering, en neemt ook de reclame
verkoop voor haar rekening.De avond en weekend
programmering wordt verzorgd door de medewerkers in Geldrop.
Via deze constuctie wil men de openstaande schulden aflossen.

Start Exxact Fm was
geen 1 April Grap
(bron, Eindhovens dagblad 7-4-2000)

Bestuur, leiding en genodigden van de nieuwe omroep Exxact FM Geldrop hebben zaterdagmorgen om tien uur tevergeefs in de studio aan de Parallelweg staan wachten op wethouder W. Berkers, die het startsein voor de omroep zou geven. - Ik was in de veronderstelling dat het om een aprilgrap ging -, verklaarde Berkers. Hij was door de omroep uitgenodigd als speciale gast...

DE GRAP WAS JUIST DAT HET GEEN GRAP WAS
Tegelijk met de uitnodiging kreeg de wethouder ook de eerste beleidsplannen van de nieuwe omroep. De snelheid waarmee een en ander tot stand gekomen was, leidde tot twijfels bij de wethouder over hoe serieus de start van Exxact was. Ook anderen in het gemeentehuis zouden twijfels hebben geuit over het serieus zijn van een start op 1 april. - Maar wij hebben ondertussen een heel mooie accommodatie en een goed opgezette zender, compleet met satellietverbinding voor de uitzendingen 's nachts -, verklaarde bestuurslid voor de omroep, Frits de Koning. Hij reageerde laconiek op het afwezig zijn van de wethouder. Je zou kunnen zeggen dat de grap van ons was, dat de nieuwe start juist géén aprilmop was. -

TECHNICUS WERD HEEL EVEN WETHOUDER
Berkers verklaarde dat hij, in een reactie op de uitnodiging, een uitgebreid antwoord schreef ter onderstreping van zijn overtuiging dat het om een grap ging. - Maar daar heb ik voor zaterdag niets meer als reactie op vernomen. - Mede daarmee kwam hij tot de conclusie dat zijn gedachte aan een grap dus juist was. De technicus heeft zaterdag toen maar de officiële handeling verricht door de herkenningsmelodie van Exxact FM, die in de plaats komt van Mistral, uit te zenden. Exxact is te horen op 94.4 MHz op de kabel en in de ether op 106.3 MHz. (RadioVisie / Eindhovens Dagblad)

De samenwerking is niet van lange duur geweest. Het moeder bedrijf Exxact
had zelf al geen financieel sterke positie afspraken werden slecht na gekomen.
Zo werd het op den duur een onhoudbare situatie tussen beide partijen.

"EXXACT GELDROP FAILLIET"(bron mediamagazine)
De lokale omroep van Geldrop, ExxactFM is failliet. Dat bericht Omroep
Brabant. Exxact FM heeft de fakkel enige tijd geleden overgenomen
van Mistral Radio. Hierdoor zit Geldrop zonder lokale omroep. Het is
onduidelijk of het faillisement van ExxactFM Geldrop ook gevolgen
heeft voor andere lokale omroepen die onder de naam ExxactFM
uitzenden. Het faillisement zou ook te maken kunnen hebben met de
gemeentelijke herindeling, waardoor een lokale omroep voor Geldrop
overbodig zou worden

..

De lokale omroep van Geldrop heeft activiteiten beëindigd vanwege de conclusie van de Programmaraad op 16 januari 2001 dat het draagvlak ontbreekt om Omroep Geldrop nog langer in stand te houden, ook niet door samenwerking met anderen. Ook is het aantal vrijwilligers in vijf jaar tijd verminderd van veertig naar minder dan tien. Daardoor lukt het niet om aan de Mediawet gestelde norm voor ICE te voldoen en staat de omroep er financieel slecht voor nu de gemeente geen subsidie wil verstrekken zolang niet aan, door de gemeenteraad gestelde, voorwaarden wordt voldaan.
Omroep Geldrop Exxact FM
Nuenenseweg 59
5667 BB GELDROP
tel: 040-2855085, fax: 040-2860663